GDPR

In het kader van de wetgeving Informatieveiligheid en privacy (GDPR of AVG) vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor enkele gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.