GDPR

In het kader van de wetgeving Informatieveiligheid en privacy (GDPR of AVG) vragen we uw uitdrukkelijke toestemming voor enkele gegevensverwerkingen. Het gaat om verwerkingen die buiten het nakomen van onze verplichtingen vallen.

Gegevens kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden. Mag er gericht beeldmateriaal genomen worden van activiteiten, excursies, enz., waarop uw dochter/ zoon geĆÆdentificeerd kan worden?

Mag dit gericht beeldmateriaal gepubliceerd worden op het publiek gedeelte van de schoolwebsite?

Mag dit gericht beeldmateriaal gepubliceerd worden op de sociale media van de school (Facebook, Instagram, TikTok, X)

Mag dit gericht beeldmateriaal gepubliceerd worden in de brochure van de scholen-gemeenschap Molenland?

Mag dit gericht beeldmateriaal gepubliceerd worden in de schoolbrochure?

Mag dit gericht beeldmateriaal gepubliceerd worden in andere infobrochures en uitnodigingen van de school en scholen-gemeenschap Molenland?

Toelating voor het verwerken van gegevens van uw dochter/zoon in het kader van de leerlingbegeleiding en -oriƫntering naar de vorige school?

Toestemming bij het doorgeven van het adres aan instellingen waar na het zesde of zevende jaar kan verder gestudeerd worden (i.f.v. informatie omtrent het studieaanbod)?

Toestemming voor het doorgeven van het rijksregisternummer voor stages, (buitenlandse) schoolreizen, ... ?